V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PAVLOVÁ, Ivana

Ivana PAVLOVÁ (* 9. 6. 1946 Plzeň)  – tanečnice a herečka; manželka film. režiséra Pavla Hobla (1935–2007). Její otec pracoval jako obchodní ředitel plzeňského pivovaru. Odmalička se věnovala baletu pod vedením P. Šmoka, Jiřího Němečka a L. Ogouna a vystupovala v plzeňském Divadle J. K. Tyla. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze (1964) tančila čtyři roky v Baletu Praha a pak byla tanečnicí v Divadle E. F. Buriana (1967–81), kde se zabývala i choreografií. Kvůli následkům po úrazu odešla roku 1983 do invalidního důchodu. Jako konzervatoristka byla filmaři vybrána při konkursu do ústřední role charakterní studentky Hanky v Rychmanově muzikálu Starci na chmelu (1964). Zahrála si ještě malou roli květinářky ve Valáškově dětském filmu Když má svátek Dominika (1967), natočila tv. písničky DominikuZlaté střevíčky, ale tím její kariéra před kamerou skončila.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!