V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PAVLÍKOVÁ, Marie

Marie PAVLÍKOVÁ provdaná Kleinbergová (* 23. 1. 1906 Tišnov, okres Brno-venkov, † 27. 9. 2003 Brno)  – herečka; bývalá manželka režiséra, herce a publicisty A. Podhorského. Vyrůstala v kulturně orientované rodině správce lihovaru. Od školních let ochotničila, ale rodiče nebyli jejímu přání stát se herečkou nakloněni. Studovala vyšší dívčí školu Vesnu v Brně, kde se současně soukromě školila ve zpěvu (u Marie Fialové) a herectví (u E. Pechové a Antonie Košnerové). Roku 1927 nastoupila do operetního souboru brněnského Národního divadla, kde byla po třech sezonách angažována pro činohru. Na prknech této brněnské scény setrvala až do odchodu na odpočinek (1974). Elegantní zjev a noblesní vystupování uplatnila nejen v postavách mondénních žen, ale i v rolích žen citově bohatých a intelektuálně náročných. Bohužel v českém filmu zanechala pouze skromnou stopu v podobě čtyř nevelkých rolí: dcera poštmistra Cilka v Antonově němé verzi Mrštíkova románu Pohádka máje (1926), učitelka Věra ve studentském melodramatu A. Podhorského Hřích mládí (1935), šéfova žena v dramatu K. M. Walló podle Svatoplukova románu Botostroj (1954) a brýlatá babička v komediální moralitě V. Chytilové Kalamita (1981). K jejímu hereckému umění se vstřícněji zachovala alespoň televize, kde v brněnském studiu natočila řadu inscenací a pořadů (Moudrý Engelbert, 1968; Paradajs, 1970; Stříbrná šestka, 1971; Spolužáci, 1973; Chlapi jak se patří, 1977; Kdo chytá štěstí za pačesy, 1979; Neobvyklý případ, 1982; Komtesa Mary, 1983; Radostné události, 1983). Naposledy se připomněla úlohou stařičké matky četníka Turka (S. Zindulka) v tv. seriálu Četnické humoresky (2003). Posmrtně o ní uspořádal její synovec Miroslav Pavlík vzpomínkovou knihu Marie Pavlíková (2006). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1998).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!