V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PAVLÍK, Karel

Karel PAVLÍK (* 14. 3. 1912 Praha, † 16. 7. 1973 Praha)  – herec. Absolvoval herectví na Státní konzervatoři v Praze (1934) a následně byl tři sezony členem Národního divadla v Bratislavě. Po návratu z vojenské prezenční služby působil v Městském divadle v Plzni (1939–44), pak se jeho jevištní dráha ubírala napříč pražskými scénami: Městské divadlo na Královských Vinohradech (1944–45, 1948–51), Divadlo 5. května (1945–48) a Městská divadla pražská (1951–66, 1966–73 administrativní ředitel). Jeho výraznou tvář a mužný zjev vysoké postavy hojně využívali filmaři. Od poloviny 40. let až do své smrti se objevil v téměř osmdesáti filmech, kde vytvořil menší a občas i větší role administrativních a obchodních pracovníků (Vzbouření na vsi, 1949; Muž v povětří, 1955; O věcech nadpřirozených, 1958; Dva tygři, 1966; Smrt si vybírá, 1972), ředitelů (Kariéra, 1948; Anna proletářka, 1952; Deváté jméno, 1963; Pan Tau a Claudie, 1970), lékařů (Padělek, 1957; Černá sobota, 1960; Zámek pro Barborku, 1962), policistů (Rudá záře nad Kladnem, 1955; Policejní hodina, 1960; Bílá spona, 1960; Dáma na kolejích, 1966; Smrt za oponou, 1966; Klíč, 1971), dělníků (Léto, 1948; Konec cesty, 1959; Ledové moře volá, 1961; Tereza, 1961), venkovanů (Plavecký mariáš, 1952; Přicházejí z tmy, 1953; Ještě svatba nebyla…, 1954) a otců (Vyšší princip, 1960; Smyk, 1960; Pršelo jim štěstí, 1963). V jeho bohaté galerii nechyběly ani postavy z dávnější minulosti: kněz Příbram (Jan Roháč z Dubé, 1947), páter Mateřovský (Temno, 1950), Psůtka z Postřekova (Psohlavci, 1955) a rychtář (Jan Žižka, 1955). Účinkoval rovněž v tv. inscenacích (Waterloo, 1967; Klícka, 1971) a seriálech (Sňatky z rozumu, 1968; Hříšní lidé Města pražského, 1968–69).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!