V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PAVLÍČEK, Eduard

Eduard PAVLÍČEK (* 10. 3. 1922 Vídeň, † 10. 6. 2013 Praha)  – herec a inspicient. Třináctileté zkušenosti herce a inspicienta Krajského oblastního divadla, respektive Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci (1949–62) prohluboval následně v souboru činohry Národního divadla v Praze, kde od roku 1977 pracoval jako asistent režie. Už za svého olomouckého angažmá se mihl v epizodce „hosta u stolu“ ve filmu J. Krejčíka Probuzení (1959). Systematickou spolupráci s filmem navázal bezprostředně po příchodu do Prahy. Hrál v několika desítkách filmů, zejména ze 60. let, kdy svými většinou bezejmennými figurkami pestré škály profesí a činností přispěl do snímků různých žánrů a uměleckých hodnot, jejichž režiséři reprezentovali široké generační spektrum. Představoval např. důstojníka (Pět hříšníků, 1964), kameramana (5 milionů svědků, 1965), agenta (Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky, 1967), pumpaře (Já, spravedlnost, 1967), hejtmana (Královský omyl, 1968), sedláka (Čest a sláva, 1968), světáka (Objížďka, 1968), děkana (Těch několik dnů…, 1968), biřice (Kladivo na čarodějnice, 1969), soudce z lidu (Odvážná slečna, 1969), ministra války (Případ pro začínajícího kata, 1969), králova pobočníka („Pane, vy jste vdova!“, 1970), bankovního úředníka (Na kolejích čeká vrah, 1970), vědce (Nevěsta, 1970), člena Armády spásy (Svatá hříšnice, 1970), generála (Klíč, 1971), předsedu komise (Pozor, vizita!, 1981) a jako Hlásek (Anděl s ďáblem v těle, 1983). Některé roličky lze charakterizovat pouze podle vnějších atributů: brýlatý muž na magistrátu (Postava k podpírání, 1963), pán z Vídně (Nahá pastýřka, 1966), pán s kufrem (Lidé z maringotek, 1966) nebo host (Ztracená tvář, 1965; Ta třetí, 1968). Vděčně využíval příležitosti k účinkování v rozhlase a televizi: v inscenacích (Alexandre Dumas starší, 1970; Jdi za štěstím, 1981) a seriálech (Rozsudek, 1970; 30 případů majora Zemana, 1974–79; Dnes v jednom domě, 1979; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Náhrdelník, 1992; Krev zmizelého, 2006). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1998).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!