V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PAVLÁTOVÁ, Michaela

Michaela PAVLÁTOVÁ rozená Slováková (* 27. 2. 1961 Praha)filmová režisérka, výtvarnice a animátorka; sestra herce J. Slováka. Vystudovala Střední odbornou výtvarnou školu na pražském Hollarově náměstí (1976–80) a poté pracovala rok jako fázařka ve studiu Bratři v triku. Roku 1981 ji přijali na VŠUP do ateliéru film. a tv. grafiky k Miloslavu Jágrovi, u něhož absolvovala snímkem Etuda z alba (1987). Ve svých výsostně autorských filmech, které mají podobu existenciálních anekdot o různých úskalích lásky a svízelné komunikaci, využívá vlastní expresívní kresby a snaží se překročit hranice obvyklého satirizujícího stereotypu. Všechna její animovaná díla získala ocenění na zahraničních a domácích festivalech: Řeči, řeči, řeči (1991; nominace na Oscara, Montreal, Valladolid, Lipsko), Repete (1995; Trilobit '95 a Kristián; Berlín, Annecy, Lipsko, Hirošima, Riuode Janeiro, Stuttgart 1996), …až na věky (1998; Tampere, Viareggio), Karneval zvířat (2006; Třeboň, Ottawa, Espinho). V polovině 90. let navázala spolupraci s dokumentaristou Pavlem Kouteckým při tvorbě kombinovaných filmů (That Could Be Me, 1995; ...až na věky, 1998). Originální filmařské řešení (kombinující formu dokumentu s animovaným postupy) zvolila v krátkém portrétu O babičce (2000). Jako režisérka ryze hraného filmu debutovala autorskou povídkou Absolutní láska z kolektivního snímku Praha očima…(1999). Ženské city a mezilidské vztahy zkoumá i ve svých celovečerních psychologických filmech Nevěrné hry (2003) a Děti noci (2008). Hrdinku prvního z nich citlivě pojednala Z. Stivínová (2) a dvojici mladých protagonistů druhého titulu přesvědčivě ztvárnili M. Issová a J. Mádl (oba za své výkony byli ocenění na MFF Karlovy Vary). Je autorkou několika reklamních spotů a znělek pro pořady ČT (Na hraně, Na cestě, Jarmark), pro Nadaci Film & Sociologie a pro Techfilm a AniFest. Od roku 1982 vystupovala s bratrem v Baletní jednotce Křeč (jeden z hlavních souborů volného sdružení Pražská pětka), v jejímž bloku s názvem Barvy z Vorlova povídkového filmu Pražská pětka (1988) představovala kalhotovou tanečnici. Později si v několika filmech zahrála malé roličky. V epizodě Taxikář ze Zelenkovy povídkové komedie Knoflíkáři (1997) ztělesnila vdanou ženu, milující se v taxíku. Jako druhá poštovní úřednice se objevila ve vlastní epizodě z filmu Praha očima… (1999). Postavu sekretářky frustrované političky (I. Chýlková) vytvořila v hořké komedii Musím tě svést (2002) režisérky A. Sedláčkové. Podílela se na vytváření scény pro představení Vánoční vzpomínka divadla Kašpar. Věnuje se i volné grafice a ilustracím (účastnila se řady kolektivních výstav). Od roku 1991 je činná jako pedagog na FAMU, na VŠUP a v sanfranciské soukromé škole Academy of Art College. V letech 1999–2000 pracovala pro sanfranciské animátorské studio Wild Bran. Byla hostem 46. pokračování cyklu ČT Posezení s Janem Burianem (1996).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!