V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BRANALD, Adolf

Adolf BRANALD (* 4. 10. 1910 Praha, † 28. 9. 2008 Praha)spisovatel a dětský herec; syn herečky M. Branaldové a režiséra, herce a spisovatele R. F. Branalda. Vyrůstal v div. a film. prostředí, které ovlivnilo jeho pozdější literární tvorbu. Dětské role (bývá označován za prvního dětského herce čs. filmu) hrál na jevišti a v několika němých filmech (pod jménem Karel Branald), nejprve v komediích svého otce Československý Ježíšek (1918) a Aloisův los (1919). Chlapecké úlohy vytvořil i v komediích S. Innemanna Komptoiristka (1922) a Venoušek a Stázička (1922), kde dokonce ztvárnil titulní postavu nezbedného ševcovského učně Venouška Dolejše. Poté se objevil i v komedii K. Lamače Hraběnka z Podskalí (1925). Po absolvování obchodní akademie pracoval na ředitelství Čs. drah (1936–52) a jako redaktor nakladatelství Čs. spisovatel (1952–59). Zcela ojediněle se mihl na plátně v roličce kameramana ve filmu Dědeček automobil (1956). Poté se věnoval výhradně literární činnosti jako autor mnoha vzpomínkových a historických románů, z nichž některé byly zfilmovány: již zmíněný Dědeček automobil (1955), Vizita (1967), jako Pozor, vizita! (1981) i Sestřičky(1983), anebo byly převedeny do podoby tv. seriálu Stříbrná paruka (1947; 2001). Režisér František Filip s ním natočil tv. dokument Černá hodinka s Adolfem Branaldem (1993), ve stejném roce vznikl i GEN (1993) a M. Eben ho vyzpovídal Na plovárně (1998).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!