V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PAULOVIČ, Ľubomír

Ľubomír PAULOVIČ (* 7. 10. 1952 Prašice, okres Topoľčany)  – slovenský herec a režisér. Absolvoval studium herectví na bratislavské VŠMU (1976) a po angažmá v martinském Divadle SNP (1976–83) byl členem činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě (1984–96), kde také krátce zastával funkci ředitele (1996). Poté působil jako umělecký šéf činohry a režisér Divadla Jozefa Gregora Tajovského ve Zvolenu. V současnosti se věnuje především div. režii, hostuje na různých slov. scénách (Komárno, Nitra, Zvolen, Nová scéna v Bratislavě). Už od prvního angažmá prokázal mnohostrannost hereckých dispozic a schopnost plastické modelace a dramatické gradace postav širokého žánrového rozpětí. Přesvědčivost jeho kreací, zejména průbojných mužných typů s jistou dávkou arogance, znásobuje i přitažlivý jevištní zjev s výraznými drsnými rysy tváře a působivě znějícím hlasem. Jako jeden z nejvýraznějších příslušníků mladé generace slov. herců zaujal na přelomu 70. a 80. let na plátnech kin úlohami sympatických darebáků a frajerů, jednajících často impulsivně, spontánně a živočišně bez ohledu na následky. Takový byl už ve své první film. roli jeho fanfarónský Milan, mladý hrdina Balíkova psychologického příběhu Já jsem Stěna smrti (1978), kterého touha po nezávislém životě přivede do rodiny pouťového kaskadéra (J. Kemr). Hezké, rázovité a zemité typy předvedl v postavách horala Ondry Krtince v dobrodružném dramatu režiséra Martina Hollého Noční jazdci (1981), venkovského mládence Štefana v tragikomedii Štefana Uhra Pásla kone na betóne (1982) a lehkomyslného traktoristy Tóno Haranta v Lettrichově komedii Otec (1981). Punc zloducha nesl jeho dobyvačný princ Kazimír v Hollého pohádce Soľ nad zlato (1982). Režisér D. Kleina si ho vybral za protagonistu své detektivky Radikální řez (1983), v níž ztělesnil mladého kriminalistu Weinera, vyšetřujícího v cikánské čtvrti okresního města vraždu syna místního architekta. Patrně nejnáročnějším úkolem před film. kamerou ho pověřil slov. režisér Ľudovít Filan v psychologicko-kriminálním příběhu V bludisku pamäti (1984), kde po boku J. Šulcové v roli v lékařky vytvořil ústřední postavu elektrotechnika Mikuše, který po zranění při jedné ze svých krádeži a následné operaci trpí částečnou ztrátou paměti. Menší role hrál v dalších slov. filmech, např. Hody (1987), Rabaka (1989), Lepšie byť bohatý a zdravý jako chudobný a chorý (1992) a Na krásnom modrom Dunaji (1994). V neposlední řadě rejstřík jeho hrdinů ze současnosti podstatně rozšířila televize.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!