V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PAULOVÁ, Jana

Jana PAULOVÁ (* 19. 2. 1955 Praha)herečka a zpěvačka; dcera herce, zpěváka a divadelního režiséra F. Paula a operetní herečky E. Šenkové, manželka jazzového hudebníka Milana Svobody (* 1951). Od dětství navštěvovala dramatický kroužek, vedený herečkou J. Stránskou. Po dvouletém studiu hudebně-dramatického oddělení Státní konzervatoře v Praze přešla na DAMU, po jejímž absolvování (1976) byla bez stálého angažmá. Od roku 1979 působila jako herečka a zpěvačka ve Dvořákově skupině divadla Semafor (Má hlava je včelín, S Pydlou zádech), současně účinkovala v Hudebním divadle v Karlíně (Někdo to rád horké, Cikáni jdou do nebe, pohádka máje) a hostovala v Divadle E. F. Buriana a Národním divadle. Roku 1987 se stala členkou Městských divadel pražských (Smutek sluší Elektře, Bílé manželství), ale vystupuje i na jiných pražských scénách (Divadlo Kalich), kde uplatňuje svůj komický talent s pěveckými a pohybovými schopnostmi v komediálním a hudebním repertoáru. Se svým hudebním projektem A proč ne koncertovala jako zpěvačka po celé republice a vydala stejnojmenné album. Díky všestrannému projevu se prosadila v tv. zábavných a hudebních pořadech (Dámský kabaret, Pletky paní Operetky), v desítkách pohádek (mj. Taneček přes dvě pekla, 1982; O zakletém hadovi, 1983; Kdo probudí Pindruše, 1989; Bylinková princezna, 1991; Róza, strážné strašidlo, 1994; Začarovaná láska, 2007), inscenacích (mj. Královské řádění, 1975; Kočky vycházejí za šera, 1982; Lásky na zítřek, 1986; Úlet, 2003; Bez předsudků, 2009) a seriálech (30 případů majora Zemana, 1974–79; Nejmladší z rodu Hamrů, 1975; Nemocnice na kraji města, 1978, 1981; Okres na severu, 1981; Rozpaky kuchaře Svatopluka, 1985; Bylo nás šest, 1985; Cirkus Humberto, 1988; Hříchy pro pátera Knoxe, 1991; Nováci, 1994; Bubu a Filip, 1996; 3 + 1 s Miroslavem Donutilem, 2005; Trapasy, 2007). Jako film. herečka zvládla notu poetickou i drsně komickou či vyzývavě agresivní. Na plátně se poprvé objevila v úloze povrchní lékařovy dcery v Trančíkově psychologickém dramatu Koncert pre pozostalých (1976). Hlavní postavy mladých žen, potýkajících se s milostnými, partnerskými a manželskými problémy, vytvořila ve filmech komediálního charakteru: Evica (Únos Moravanky, 1982), 5. manželka Višeň (Waterloo po česku, 2002) anebo Vilma (Kameňák, 2003; Kameňák 2, 2004; Kameňák 3, 2004), ale i v dramatických příbězích (Havárie, 1985; Druhý tah pěšcem, 1985; Ceremoniář, 1996). Menší role si zahrála ještě ve filmech Děti zítřků (1980), Smrt krásných srnců (1986), Anděl svádí ďábla (1988), Divoké pivo (1995), Malostranské humoresky (1995) či Ceremoniář (1996). Své poznatky z cest po světě zachytila v duchovně zacílené knize Jak běžet do kopce (2006).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!