V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PATRASOVÁ, Dagmar/Dáda

Dagmar/Dáda PATRASOVÁ (* 27. 4. 1956 Praha)  – herečka, zpěvačka a moderátorka; dcera harfenisty, sólisty České filharmonie a profesora AMU Karla Patrase (1923–2003) a zpěvačky Čs. filharmonického sboru Věry Patrasové (1920–2000), manželka hudebníka Felixe Slováčka (* 1943). Od dětství rozvíjela hudební a herecké vlohy v dramatickém kroužku J. SteimarovéJ. Stránské a v Kühnově dětském sboru. Současně navštěvovala hodiny klavíru a věnovala se sportovní gymnastice. Vystudovala hudebně-dramatické oddělení na pražské Státní konzervatoři (1976) a stala se členkou divadla Semafor (1974–87), kde účinkovala např. v inscenacích Kytice, Smutek bláznivých panen, Sladký život blázna VinckaVetešník. Do širšího povědomí pronikla zásluhou hereckých rolí v oblíbených tv. seriálech: princezna Xenie v pohádkové Arabele (1980) a pokračování Arabela se vrací (1990) návštěvnice z budoucnosti Emilia Fernandez alias Káťa Jandová ve sci-fi fantazii Návštěvnící (1981–83). Byla častou protagonistkou četných tv. pohádek (Čertův švagr, 1983; Koloběžka první, 1984; O princezně, která ráčkovala, 1986; Pasáček a císařova dcera, 1989; Jehlice sluneční paní, 1990) a zvláště hudebně zábavných pořadů a dětských programů (Studio Kamarád, Baby studio, Kuřátka, Dobré ráno s Dádou, Kouzelná školkaPohádková neděle), jimž se jako moderátorka a zpěvačka věnuje dodnes. Nahrála na dvacet CD alb dětských popěvků (mnohé patří ke komerčně nejúspěšnějším titulům domácího hudebního trhu) a svou tvorbu pro děti prezentuje i na dalších audiovizuálních nosičích. Řadu let spolupracuje také na Koncertech vážné hudby pro děti a dospělé. První zkušenost před film. kamerou učinila v úloze studentky v Hoblově hudební komedii Třicet panen a Pythagoras (1973). Filmaři ji využívali především pro role povrchních koketních dívek a atraktivních mladých žen s vychytralým, trochu provokativním chováním (Poslední ples na rožnovské plovárně, 1974; Holka na zabití, 1975; Malá mořská víla, 1976; Šestapadesát neomluvených hodin, 1977; Smrt stopařek, 1979; V podstatě jsme normální, 1981; Zelená vlna, 1982; Šílený kankán, 1982; Anděl svádí ďábla, 1988). Z těch vesměs nevelkých rolí si ji diváci vybaví především jako svůdnou Manuelu v komedii L. Smoljaka Vrchní, prchni (1980) nebo z komedie Z. Podskalského Trhák (1980), kde byla půvabnou klapkou vždy po ruce režisérovi v podání L. Smoljaka. V bývalé NDR hrála v tv. seriálu Hotel Polan und seine Gäste/Hotel Polan a jeho hosté (1982), v němž zpívala i ústřední melodii, a ve filmu s mezinárodním hereckým obsazením Besuch bei van Gogh/Návštěva u van Gogha (1985) režiséra Horsta Seemanna. Naposledy hrála v Dobešově filmu Choking Hazard (2004). Její portét přibližuje kniha Miroslava Graclíka a Petra Macka Fenomén Dáda: životní příběh Dagmar Patrasové, královny dětských srdcí (2009).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!