V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PATOČKA, Miloš

Miloš PATOČKA (* 21. 9. 1925 Uherské Hradiště, † 8. 7. 1966 Hradec Králové)  – herec. Absolvoval herectví na DAMU (1950) a po třech sezonách v opavském divadle přešel do Krajského oblastního divadla, kde setrval do svého odchodu do předčasného důchodu (1965). Od počátku 50. let hrál ve filmech menší postavy, většinou dělníků a venkovanů (Štika v rybníce, 1951; Divotvorný klobouk, 1952; Hudba z Marsu, 1955; U nás v Mechově, 1960; Pochodně, 1960; Procesí k panence, 1961; Černá dynastie, 1962; Úplně vyřízený chlap, 1965), ale objevil se též v důstojnických uniformách ve Steklého zfilmování Haškova románu Dobrý voják Švejk (1956) a Poslušně hlásím (1957). Z tohoto rámce vybočil pouze vedlejší rolí školníka v Hoblově dětské komedii Za pět minut sedm (1964). Jeho další film. kariéru ukončila přerdčasná smrt.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!