V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BRADÁČOVÁ, Alena

Alena BRADÁČOVÁ (* 13. 8. 1941 Praha)  – herečka. Studovala DAMU (1960–64) a působila v pražském kabaretním divadélku Paravan. V 60. letech sehrála řadu epizodních dívčích rolí ve filmech různých žánrů: přítelkyně (Poslední etapa, 1962; Na laně, 1963), písařka (Blbec z Xeenemünde, 1962), studentka na svatbě (Černá dynastie, 1962), nevěrná milenka v Jasného moralistní pohádce Až přijde kocour (1963), Rozárka (Zlaté kapradí, 1963), Vlasta, milenka dr. Hrabáka (Bloudění, 1966), sousedka Kokešová ve Vorlíčkově parodii na komiksy Kdo chce zabít Jessii? (1966), švagrová (Happy end, 1967), slečna v komedii J. Krejčíka Svatba jako řemen (1967) a naposled střapatá děvečka ve Vláčilově Markétě Lazarové (1967). Na obrazovce se objevila v tv. filmech Šlechetný cowboy Sandy anebo Prohraná nevěsta (1964) a Zločin a trik II. (1967). Zahrála si i slečnu ve studentském filmu Drahomíry Vihanové Fuga na černých klávesách (1964). Poté z film. plátna mizí a je možné, že po srpnové okupaci 1968 emigrovala.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!