V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PATOČKA, Jiří

Jiří PATOČKA (* 2. 6. 1919 Praha, † 12. 8. 2003 Praha)  – filmový režisér a herec. Začínal v barrandovských ateliérech koncem 30. let v různých pomocných profesích (např. zástupce vedoucího výroby). V Krátkém filmu režíroval nebo spolurežíroval krátké a animované snímky. V letech 1963–65 působil ve Filmovém ústavu (vedoucí kina Ponrepo). Připravoval lektorské úvody a externě spolupracoval s televizí (tvůrce medailonů různých umělců a řady animovaných minutových reklam). V letech 1968–69 natáčel pro Zpravodajský film krátké šoty o umělcích (např. Ella Fitzgeraldová a Duke Ellington). V pokročilém věku se objevoval v drobných rolích vousatých starců ve filmech českých (Záchvěv strachu, 1983; Kam, pánové, kam jdete?, 1987; Dotyky, 1988) i zahraničních, natáčených na našem území (Nehynoucí láska/Immortal Beloved, 1994; Pinocchiova dobrodružství/The Adventures of Pinocchio, 1996; Bídníci/Les Misérables, 1998) a také na tv. obrazovce, zejména v seriálech (Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Arabela se vrací, 1990; Mladý Indiana Jones, 1992; Pomalé šípy, 1992; Strašidla a spol., 1993).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!