V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PATERA, Petr

Petr PATERA vl. jm. Rosenfelder (* 29. 6. 1937 Praha)  – herec a televizní hlasatel; bývalý manžel herečky, dramaturgyně a publicistky Jany Paterové (* 1942). S diplomem absolventa DAMU (1961) prošel hereckou praxí oblastních divadel v Pardubicích (1961–66, 1970–72), Kladně – Mladé Boleslavi (1966–68) a Příbrami (1972–77). Na sklonku 60. let byl tři sezony členem experimentální zájezdové scény Divadlo – klub Maringotka. Od roku 1977 působil jako hlasatel ČST Praha. Už během studií hrál v několika filmech ze současnosti menší postavy mladíků: učně (Lidé jako ty, 1960), kamaráda hlavní hrdinky (Valčík pro milión, 1960), brance (Kde řeky mají slunce, 1961) a studenta (Vánice, 1962). Později se objevil ještě jako pilot v Kovalově dětské grotesce Lucie a zázraky (1970). Menší herecké uplatnní mu poskytla rovněž televize (mj. Dlouhé odpoledne, 1969; Smrt v jezeře, 1970; Chléb a písně, 1971; Případ Jules Verne, 1972; Vrtkavý král, 1974; Vlčí halíř, 1975; Vdova po básníkovi, 1991).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!