V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PASTEJŘÍKOVÁ, Hana

Hana PASTEJŘÍKOVÁ (* 2. 3. 1944 Praha)  – herečka. Vystudovala herectví na DAMU (1966) a hned nato získala angažmá v Divadla za branou O. Krejči (Tři sestrySlavík k večeři), kam se vrátila po obnově této scény (1990) jako Charlotta ve Višňovém sadu. Mezitím od roku 1973 působila v Divadle Jaroslava Průchy v Kladně a Mladé Boleslavi. Principy film. herectví si osvojila již jako posluchačka DAMU v malých rolích studentky na horách (Vánice, 1962), sekretářky Svazu výtvarných umělců (Nikdo se nebude smát, 1965), ošetřovatelky (Délka polibku devadesát, 1965) a atraktivní slečny prodávající své tělo (Slečny přijdou později, 1966). Stěžejní kreace na plátně předvedla počátkem 70. let v portrétech žen s těžkým osudem. Nejprve to byla antifašistická vězeňkyně Jarka v Jirešově okupačním dramatu …a pozdravuji vlaštovky (1972) a pak titulní postava v dramatu ze slov. Kysúc v období první republiky Hriech Kataríny Padychovej (1973), které natočil podle povídky Petra Jilemnického slov. režisér Martin Hollý. Hrála v něm osamělou mladou ženu, jež se po manželově odchodu do Francie dopustí nevěry a otěhotní. Postavy manželek a matek ji pak před kamerou provázely nejčastěji, jak dokládají např. filmy Léto s kovbojem (1976), A pobežím až na kraj sveta (1979), Cukrová bouda (1980), Má láska s Jakubem (1982), Rumburak (1984), …nebo být zabit (1985), Bloudění orientačního běžce (1986), Lev s bílou hřívou (1986) a Náhodou je príma! (1987). Ojedině také účinkovala na obrazovce v inscenacích (Zojka a Válerie, 1971; Příjemce platí v dolarech, 1981) i seriálech (30 případů majora Zemana, 1974–79; Malý pitaval z velkého města, 1982). Zatím naposled se na film. plátně mihla jako žena v okně ve válečném dramatu Člověk v zoo/The Zookeepe/ (2001), které v mezinárodní koprodukcí natočil převážně u nás britský režisér Ralph Ziman. V posledních letech se věnuje spíš dabingu a vyučuje hereckou výchovu na Vyšší odborné škole herecké v Praze.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!