V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PAPEŽ, Jiří

Jiří PAPEŽ (* 17. 10. 1931 Valašské Meziříčí, † 3. 4. 2004 Brno)  – herec. Vystudoval herectví na brněnské JAMU (1953) a vystřídal dvouletá angažmá v oblastních divadlech v Novém Jičíně a Hradci Králové. Roku 1957 odešel na tři sezony do vinohradského Ústředního divadla čs. armády (1957–60) a pak zakotvil v Brně, nejprve ve Státním divadle (1960–69) a od roku 1969 byl členem Divadla bratří Mrštíků. Do kontaktu s filmem přišel už jako dítě, když hrál Jana v Čápově adaptaci Babičky (1940). Před kameru se vrátil po 17 letech v hlavní roli nepoctivého vysokoškolského studenta Borise Trojana v Makovcově moralitě Snadný život (1957). Po epizodce mladého lékaře v Krškově dramatu Zde jsou lvi (1958) hrál titulní postavu švarného chudého myslivce v Machově pohádce O medvědu Ondřejovi (1959). Naposledy se na plátně objevil jako kněz Martin ve slov. komedii Martina Hollého Jeden deň pre starú paniu (1966). Diváci ho mohli vidět také na obrazovce, vesměs v titulech brněnského studia: záznamech div. představení (Zmoudření dona Quijota, 1963; Nebožtík Nasredin, 1964), původních inscenacích a tv. filmech (Tango, 1975; Plukovník Starbottle a krásná žalobkyně, 1984; Modrá zelená zóna, 1987; Smrt v kruhu, 1989; Pravda visí na vlásku, 1991) a seriálech (Legenda o živých a mrtvých, 1971; Johann Sebastian Bach, 1985; Četnické humoresky, 2000).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!