V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PAPEŽ, Déda/Zdeněk

Déda/Zdeněk PAPEŽ (* 23. 4. 1916 Praha, † 18. 8. 2005 Praha)  – herec a divadelní režisér. Hereckou průpravu získal u herce a režiséra J. Hurta a v amatérském divadle. Za okupace patřil ke spoluzakladatelům Dramatického studia Čin, usilujícího o moderní div. výraz. Po válce získal první profesionální angažmá v Revoluční scéně Praha a jeho další dráha vedla přes Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, Vesnické divadlo do pražského Divadla Jiřího Wolkera (1953–62). Poté působil na oblastních scénách v Kolíně, Českém Těšíně a nakonec v Chebu (1967–76). Po odchodu do důchodu se až do konce života věnoval přednesu poezie. Před kamerou se uplatnil pouze v několika bezejmenných epizodkách, např. jako vlastenec v Litomyšli (Mladá léta, 1952), komediant (O medvědu Ondřejovi, 1959), funkcionář (Černá sobota, 1960; Škola hříšníků, 1965), příslušník SNB (Valčík pro milión, 1960) a uhlíř (Na laně, 1963).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!