V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PANÝRKOVÁ, Jaroslava

Jaroslava PANÝRKOVÁ (* 3. 6. 1939 Praha)  – herečka, moderátorka a televizní hlasatelka; bývalá manželka herce D. Vostřela. Jako studentka střední průmyslové školy potravinářské technologie (obor pivo) byla díky vítězství v konkursu obsazena do hlavní role čerstvé absolventky zdravotnické školy Hanky Havelkové, se kterou se ožení kvůli její umístěnce opravář výtahů z Prahy (R. Jelínek), ve filmu o lehkomyslné mládeži režiséra Ivo Nováka Štěňata (1957). Sportovní a uvážlivý typ moderních dívek ztělesnila ještě v dalších větších i menších postavách: sekretářka a snoubenka Anna Vrchotová v Novákově komedii Hlavní výhra (1958), dcera Helena v psychologickém dramatu rodinné krize Kruh (1959) a Hanka ve Vávrově zfilmování Hrubínovy div. hry Srpnová neděle (1960). Svoji film. kariéru zakončila epizodní rolí zdravotní sestry Blanky v Machově detektivce Na kolejích čeká vrah (1970). Herecky se uplatnila v Divadle Rokoko a jako konferenciérka účinkovala v Laterně magice (1961–69). Do povědomí nejširší veřejnosti se však zapsala jako redaktorka a hlasatelka ČST, odkud byla roku 1974 propuštěna. Pak se živila až do roku 1991 jako účetní u podniku Restaurace a jídelny. Po listopadu 1989 se vrátila na obrazovku (moderovala pořad Nedělní ráno) a vyzkoušela práci v rozhlase (Collegium, Frekvence 1).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!