V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PÁNEK, Šimon

Šimon PÁNEK (* 27. 12. 1967 Praha)  – humanitární a nadační pracovník. Je synem historičky umění a novináře a učitele jazyků. V listopadu 1989 patřil mezi studentské vůdce „sametové revoluce“. Vinou svého vytížení a nových zájmů nedokončil studium speciální biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě UK (1986–95). V 90. letech spolupracoval s týmem Epicentra při Nadaci Lidových novin, organizujícího pomoc oblastem postiženým válečnými konflikty nebo přírodními katastrofami, byl ředitelem, poté předsedou rady nadace Člověk v tísní při ČT, pak působil v Kanceláři prezidenta republiky (1997–99) a současně se věnoval film. produkci (Chronos Film). Od roku 2001 řídí sekci humanitární pomoci Společnosti Člověk v tísni a roku 2003 se stal předsedou nadace Open Society Fund Praha a Fóra pro rozvojovou spolupráci. Publikoval řadu článků a analýz v Lidových novinách, autorsky se podílel na knize Studenti psali revoluci (1990). Je držitelem několika domácích a zahraničních prestižních ocenění, např. státního vyznamenání Medaile za zásluhy (2002). Jako jistá kuriozita se v kontextu jeho aktivit a činností jeví jeho herecké účinkování ve filmu Corpus delicti (1991), kam ho režisérka I. Pavláskové odvážně obsadila vedle J. Asterové, K. Rodena, J. BohdalovéL. Kořínkové do jedné z hlavních rolí, ve které představoval samotářského Tomáše s altruistickými sklony, jinak milence profesorky gymnázia Jany v překvapivém podání L. Kořínkové.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!