V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PALÚCH, Ivan

Ivan PALÚCH (* 20. 6. 1940 Zvolen)  – slovenský herec; otec filmového vědce Martina Palúcha (* 1977). Z matčiny strany (pocházela z nobilitované rodiny Špačků) má české kořeny. Od tří let vyrůstal v Banské Bystrici, kde odmaturoval a začal se seznamovat s poezií a divadlem. Roku 1957 byl přijat na VŠMU v Bratislavě, ale po dvou letech musel studia ze zdravotních důvodů zanechat, když se zjistilo, že trpí vrozenou oční vadou – šeroslepostí. Touha hrát však byla silnější, a proto nastoupil jevištní praxi bez odborného vzdělání. Profesionální hereckou průpravu získal v letech 1960–68 na scénách slov. oblastních divadel ve Spišské Nové Vsi (1960–63), Žilině (1963), Prešově (1963–66) a Nitře (1967). Následující osmnáctiletou absenci na jevišti vyplnil jako herec ve svobodném povolání četnými úkoly ve filmu a televizi, než se stal roku 1986 členem Divadla J. G. Tajovského ve Zvolenu. Již v prvním období, kdy trpěl jeho herecký růst častým střídáním angažmá, udivoval hereckou intuicí, fantazií a širokým rozpětím tvůrčího fondu od dramatické mnohovrstevnatosti až po fraškovitou komediálnost, opírající se přitom o tělesnou zdatnost. Na film. plátně debutoval úlohou poručíka Dohnala v Blumenfeldově válečném dramatu Tam za lesem (1962). Byli to převážně čeští režiséři, kteří mu nabídli velké herecké příležitosti v postavách mužných, ale často rozervaných mladých mužů: Kozlíkův syn Adam zvaný Jednoručka ve Vláčilově vančurovské středověké baladě Marketa Lazarová (1967), frustrovaný nadporučík Arnošt v psychologickém snímku Drahomíry Vihanové Zabitá neděle (1969), zlatokop Tom v Sirového zfilmování povídky Jacka Londona Kaňon samé zlato (1970), záletnický falešný hráč Jakub v povídce Brusič nožů ze Schmidtova vančurovského triptychu Luk královny Dorotky (1970) a odvážný titulní hrdina pohádky Princ Bajaja (1971). V několika dalších českých filmech vytvořil ještě role vedlejší a okrajové: příslušník StB v politickém thrilleru K. Kachyni Ucho (1970), strojvedoucí Šrámek v baladě téhož režiséra Vlak do stanice Nebe (1972), důstojník Karel v Herzově romantickém dramatu podle Grinovy novely Morgiana (1972) a lupič Jeff v londonovském dobrodružství režiséra Zdenka Sirového Cesta na jihozápad (1989). Na konci 60. let o něho projevili zájem i renomovaní evropští režiséři. Jako partnera francouzské herečky Annie Girardot ho obsadil jugoslávský filmař Aleksandar Petrović do tragikomické role pasáka vepřů Triši v „černé“ komedii Brzy bude konec světa/Biće skoro propast světa (1968). Objevil se v historickém snímku Michael Kohlhaas (1969), který podle Kleistova románu natočil částečně na Slovensku německý režisér Volker Schlöndorff. Vedlejší i epizodní postavy venkovských typů, příslušníků inteligence a uniformovaných mužů hrál ve filmech ze současnosti i z různých historických epoch, které natočili významní slov. režiséři: Jozef Zachar (Niet inej cesty, 1968; Očovské pastorále, 1973), Štefan Uher (Javor a Juliana, 1972), M. Ťapák (Pacho, hybský zbojník, 1975), Dušan Hanák (Ja milujem, ty miluješ, 1980), Martin Hollý (Signum laudis, 1980; Noční jazdci, 1981), Juraj Jakubisko (Nevera po slovensky, 1981; Perinbaba, 1985), Peter Solan (O sláve a tráve, 1984), Dušan Trančík (Iná láska, 1985) a Martin Šulík (Krajinka, 2000). V televizi, kde se často uplatňoval v pohádkách, upevnil svou popularitu titulní úlohou v historicko-dobrodružném seriálu Adam Šangala (1972). Je autorem div. her Derviš a chán (1982) a Bumerang (1984). Roku 1960 získal titul mistra republiky v šermu. Vyučoval na Fakultě dramatických umění Akademie umění v Banské Bystrici (2002–03). V roce 2008 na MFF Artfilm v Trenčianských Teplicích převzal tabulku se svým jménem a vlastnoručně ji připevnil na Most slávy vedle 37 světoznámých i slovenských jmen. Palúchovy herecké i životní osudy mapuje kolektivní monografie Herec Ivan Palúch (2008).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!