V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PALEČEK, Miroslav

Miroslav PALEČEK (* 12. 11. 1945 Motyčín, okres Kladno)  – zpěvák, skladatel, kytarista, textař a herec. Vystudoval střední průmyslovou školu stavební v Praze (1963). Roku 1967 utvořil s Michaelem Janíkem (* 1945) písničkářské duo Paleček – Janík, které od roku 1969 působilo přes dvacet let v divadle Semafor (především ve skupině M. Šimka), na jehož scéně i na klubových pódiích a gramofonových nahrávkách prezentovalo své lyricky zabarvené vtipné (v posledních letech satiricky laděné) písničky s charakteristickými dvojhlasy. V semaforských pořadech projevili oba i komediální talent. Palečkovu výraznou tvář s typickým „mrožím“ knírem poznali několikrát návštěvníci kin v menších rolích, např. v komedii Hodinářova svatební cesta korálovým mořem (1979) a dramatických příbězích ze současnosti Malinový koktejl (1982), Schůzka se stíny (1982) a Poločas štěstí (1984). Sebe si pak zahrál ve férii J. Suchého z nejúspěšnějších písniček a pořádů The Best of Večírek (1992).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!