V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PACKERTOVÁ, Hana

Hana PACKERTOVÁ rozená Hermannová (* 13. 7. 1942 Velešín, okres České Budějovice)herečka; manželka filmového producenta Miro Voštiara (* 1947). Po maturitě začínala jako elévka v Horáckém divadle v Jihlavě (1961–62), pak studovala pět semestrů na DAMU (1962–63) a krátce působila v oblastních divadlech v Karlových Varech (1964) a Kolíně (1964–65), kde se představila např. ve Figarově svatbě, Pygmalionu, Manon LescautNašich furiantech. Hrála v pražském Rokoku (1969–72), s dvojicí J. ŠašekD. Vostřel vystupovala na zájezdových představeních, v Laterně magice uváděla pořad Variace. Hostovala v Divadle na Vinohradech v Simonově hře …vstupte! Před kamerou debutovala již jako studentka (ještě pod dívčím jménem) ve sportovním filmu Fotbal (1965). Pravidelnější spolupráci s filmem navázala až během 70. a 80. let, kdy vytvořila epizodní a vedlejší role v téměř dvaceti filmech, převážně psychologických příbězích ze současnosti, které točila střídavě se slov. a českými režiséry. Hrála např. vychovatelku z dětského domova (Velké trápení, 1974), kouzelníkovu společnici (Hudba kolonád, 1975), dispečerku (Zítra to roztočíme, drahoušku…!, 1976), zdravotní sestru (Advokátka, 1977), manželky (Pasiáns, 1977; Citová výchova jednej Daše, 1980), železničářku (Radost až do rána, 1978), sekretářky (Tetované časom, 1975; Kariéra, 1984). Režisér V. Čech ji v postavě brigádnice Ivanky, milenky hlavního hrdiny (E. Cupák), učinil ženskou protagonistkou psychologického dramatu s kriminální zápletkou Sedmého dne večer (1974). Zajímavou zkušenost jí přinesly úlohy ve dvou film. zpracováních klasických českých oper: komediantka Esmeralda v Kašlíkově Prodané nevěstě (1975) a víla ve Weiglově Rusalce (1977). Honosný dobový kostým oblékla jako hraběnka Žofie Chotková, kterou ztělesnila v kischovských příbězích Zuřivý reportér (1987) režiséra Martina Hollého. Epizodní roličky měla i v britském filmu Žhavé tajemství/Burning Secret (1988), v Jakubiskově komedii Lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný (1992) a v koprodudukčním snímku Kaspar Hauser/Kašpar Hauser (1993). Zatím naposledy hrála učitelku Křivánkovou v Troškově anekdotické hříčce Kameňák (2003) a Kameňák 2 (2004). Na tv. obrazovce se objevila v inscenaci Příliš zelené jaro (1974) a uváděla soutěžní pořad Deset stupňů ke zlaté.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!