V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

OUHLEDA, Jiří

Jiří OUHLEDA (* 19. 10. 1927 Skřivany, okres Hradec Králové)herec. Za okupace byl jako šestnáctiletý angažován pro činohru Divadla sdružených měst východočeských, které opustil roku 1947, kdy nastoupil vojenskou prezenční službu. Počátkem 50. let hrál v Olomouci, pak ve Východoslovenském divadle v Košicích (1954–58) a Studiu 5 – Gong (1959). Od počátku 60. let byl hercem ve svobodném povolání. Filmografické materiály ho evidují pouze v souvislosti s trojicí drobnějších rolí: princ Zbyněk v pohádce režiséra Jaroslava Macha O medvědu Ondřejovi (1959), posel v pohádce M. Friče Princezna se zlatou hvězdou (1959) a příslušník SNB v dramatu Štěpána Skalského Útěk (1967). Po dlouhé odmlce si zahrál řidiče ve filmu Cena medu (1986) a také epizodku v jednom z dílů tv. kriminálního seriálu Případ pro zvláštní skupinu (1989). Neodmítl ani účinkovat v hlavní roli ve studentském filmu FAMU Igora Chauna Život po životě sira T. (1990).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!