V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

OUBRAM, Stanislav

Stanislav OUBRAM (* 6. 2. 1939 Praha)herec a divadelní režisér; manžel herečky Zoji Oubramové-Pistoriusové (* 1953). Profesionální dráhu nastoupil v Beskydském oblastním divadle v Novém Jičíně (1961–63), ale herecky se vyhranil až v následujícím angažmá v Divadle pracujících, respektive Městském divadle Most, jemuž zachoval věrnost až dosud s výjimkou třinácti sezon (1980–93), které strávil jako člen Městských divadel pražských. Ve filmu se objevil zatím jen výjimečně, poprvé jako německý pohraničník v dětském dobrodružném snímku Uprchlík (1961), který v koprodukci studií DEFA a FSB natočil německý režisér Herrmann Zschoche. Znovu se před kameru vrátil až po dvaceti letech epizodkami otce malého hrdiny (Muž přes palubu, 1980), chovance blázince (Záchvěv strachu, 1983), laborant (Noc smaragdového měsíce, 1984) a poddůstojníka (S čerty nejsou žerty, 1984). Diváci ho mohli vidět i na obrazovce, v inscenacích a tv. filmech (Výslech v Havaně, 1972; Záchvěv strachu, 1978; Agentura Puzzle: Pohřeb, 2004), ojediněle i v seriálech (Malý pitaval z velkého města, 1982). Jeho div. činnost zahrnuje kromě herectví také režii (pořady poezie, literární pásma a inscenace pro děti i dospělé) a autorskou tvorbu (pohádkové hry, úpravy a dramatizace).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!