V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

OTAVA, Martin

Martin OTAVA (* 21. 2. 1963 Praha)herec a operní režisér; vnuk operního pěvce-barytonisty Zdeňka Otavy (1902–1980). Pochází z umělecké rodiny, jeho matka byla balerínou Národního divadla, jehož dlouholetým členem byl i jeho dědeček. Jako dítě hrál ve filmech postavy holčiček (Červená kůlna, 1968; Nejkrásnější věk, 1968) a klukovské role v tv. filmech Hrozné děti (1969) a Chléb a písně (1971). Později, už jako konzervatorista, vytvořil postavu montéra Gogola v komedii Otakara Fuky V podstatě jsme normální (1981). Až do počátku 90. let se také objevoval na obrazovce v pohádkách a tv. filmech (Hrozné děti, 1969; Chléb a písně, 1971; Královna krásy, 1972; Čertův švagr, 1984; Pernikářka a větrný mládenec, 1990) a také v seriálech (Chobotnice ze II. patra, 1985; Náhrdelník, 1992). Absolvoval obory herectví a operní zpěv (včetně rozšíření o operetní specializaci) na Státní konzervatoři v Praze (1983). Později vystudoval operní režii na AMU. Nejprve působil jako činoherní herec v oblastních divadlech v Pardubicích a Kolíně, pražském Divadle na Vinohradech a Hudebním divadle v Karlíně, kde se současně věnoval i operetní a muzikálové režii. Od roku 1991 je angažován ve Státní opeře Praha jako režisér. Režíruje i na jiných operních scénách doma a v zahraničí. Bohaté zkušenosti má s inscenováním oper pod širým nebem. Vyučuje obory operní režie a operní herectví na AMU.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!