V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

OSTRÝ, Viktor

Viktor OSTRÝ (* 191?, † okolo 1953? v Dánsku)operetní herec a zpěvák; manžel zpěvačky Karen Ostré, rozené Jakobsonové (1913–po 1984?). Navštěvoval dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze a na svůj talent upozornil již vystupováním na různých mimopražských scénách. Během nacistické okupace měl angažmá v Divadle Járy Kohouta v paláci U Nováků (1938–44) a také ve Švandově divadle (1939–45). Podle pátrání Ondřeje Suchého mezi pamětnák jeho paní byla původem Dánka, ale usadila se u a zazpívala si a zahrála se svým dívčím orchstrem ve Špelinově snímku Adam a Eva (1940), a protože vystupovaly v českých i moravských národních krojích, připoutaly pozornost gestapa. Podle svědectví pamětníků oba manželé těsně po válce odjeli do Dánska, kde už zůstali. Sám Viktor Ostrý se na film. plátně objevil pouze ve vedlejších rolích stavebního inženýra v melodramatu A. Podhorského Hřích mládí (1935) a snoubence JUDr. Ludvíka Karase v melodramatu V. Binovce Lízino štěstí (1939).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!