V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ORLOVÁ, Jarmila

Jarmila ORLOVÁ provdaná Nečasová (* 4. 4. 1943 Sezimovo Ústí, okres Tábor)herečka. Absolvovala herectví na DAMU (1964) a svou krátkou jevištní dráhu strávila v pražském kabaretním souboru Paravan (1965–66), experimentální zájezdové scéně Maringotka (1967–68) a karlovarském Divadle Vítězslava Nezvala (1969–70). Se zákulisím film. tvorby se poprvé obeznámila prostřednictvím úlohy manželky, která je svým fialovým zbarvením usvědčena jako lhářka, v satirické pohádce Vojtěcha Jasného Až přijde kocour (1963). Do konce 70. let hrála ještě v několika filmech bezejmenné epizodní role dívek (Alibi na vodě, 1965; Slečny přijdou později, 1966; Nevěsta, 1970), prodavačky (Třicet jedna ve stínu, 1965), ošetřovatelky (Délka polibku devadesát, 1965), barmanky (Červená kůlna, 1968), dvorní dámy (Princ Bajaja, 1971) či dámy (Adéla ještě nevečeřela, 1977), sekretářky (Slečna Golem, 1972), reportérky (Televize v Bublicích aneb Bublice v televizi, 1974), herečky (Můj brácha má prima bráchu, 1975) či sousedky (Poprask na silnici E 4, 1979). Jedinou trochu větší rolí ji poctil režisér J. Krejčíka, v jehož kriminálním dramatu z prostředí pražského diplomatického sboru Podezření (1972) ztělesnila půvabnou Irmu, manželku prvního tajemníka ambasády Milnera (J. Adamíra). Zahrála si také židovskou dívku Ester v prostřední povídce Legenda o smrti Jehudy ben Löwy ze školního filmu Triptych (1972) posluchače FAMU Pavla Černého.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!