V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ORLICKÝ, Jaroslav

Jaroslav ORLICKÝ vl. jm. Josef Moucha (* 7. 4. 1899 Praha, † 16. 3. 1970 Praha)herec. Začínal před 1. světovou válkou v pražských kabaretech (U Lhotků, Adria, Modrá trojka, Dvorní pivovar, U Bílé labutě, U Kuřího oka). Po celou dobu své div. dráhy se pohyboval na pražských scénách: Tylovo divadlo Nusle (1931–32), Uranie (1932–35), Nové divadlo (1935–38), U Nováků (1938–46), Divadlo V+W (1946–48) a Divadlo státního filmu Praha – Alhambra (1948–51). Od počátku 40. let vytvořil před film. kamerou padesát epizodních rolí, nejčastěji strážníků (Pelikán má alibi, 1940; Karel a já, 1942; Bláhový sen, 1943; Mlhy na Blatech, 1943; Paklíč, 1944; Nikdo nic neví, 1947; Anna proletářka, 1952; Olověný chléb, 1953; Ledové moře volá, 1961), komorníků a sluhů (Babička, 1940; Pražský flamendr, 1941; Tanečnice, 1943; Alena, 1947) a zaměstnanců restauračních zařízení (Směry života, 1940; Vy neznáte Alberta, 1940; Prosím, pane profesore!, 1940). V 50. letech hrál drobné postavy ve filmech s budovatelskou a výrobní tematikou (Vítězná křídla, 1950; Karhanova parta, 1950; DS-70 nevyjíždí, 1949), v politicky exponovaných filmech (Únos, 1952; Občan Brych, 1958), v historických dramatech (Jan Hus, 1954; Psohlavci, 1955; Proti všem, 1956) i pohádkách (Pyšná princezna, 1952; Strakonický dudák, 1955). S posledními hereckými úkoly se na něho obrátil režisér Pavel Hobl ve filmech Máte doma lva? (1963) a Ztracená tvář (1965).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!