V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BRABCOVÁ, Helena

Helena BRABCOVÁ (* 1964 Praha)  – herečka; dcera herce V. Brabce a sestra režiséra Pavla Brabce (* 1957). Během studia v hudebně-dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze (1979–86) zpívala s kapelou Mp, pak vystupovala s Černým divadlem, hostovala v Divadle Jiřího Grossmanna, v představeních Divadelní společnosti Háta a účinkovala v muzikálech JeptiškaPopelka. Objektiv kamery na ni poprvé spočinul, když jako dvouleté děvčátko představovala vnučku starých hrdinů (J. PivecJ. Šejbalová) v tv. filmu Láska jako trám (1967). Četné dětské epizodky i větší postavy vytvořila na obrazovce i ve filmu (Velké trápení, 1974; Nekonečná – nevystupovat, 1975), kde se však v dospělém věku objevila už jen velmi zřídka (Anděl svádí ďábla, 1988) a zatím naposled jako zdravotní sestra ve filmu Samotáři (2000). Na obrazovce ji pak diváci s odstupem mohli vidět v tv. filmech (Osudné dveře, 1991; Nebe, peklo, ráj, 1991) a po odmlce zase v řadě seriálů (Ordinace v růžové zahradě 2, 2008–10; Přešlapy, 2009; Vyprávěj, 2009; Ach, ty vraždy, 2010). Těžiště své herecké práce nalezla především v dabingu (hrané i animované filmy a tv. seriály, Star Treck, Ztraceni ad.), rozhlasu a reklamě.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!