V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

OPŘÁTKO, Jiří

Jiří OPŘÁTKO (* 22. 10. 1935 Praha)herec. Začínal na přelomu 50. a 60. let v Těšínském divadle v Českém Těšíně a pak hrál v Divadle Vítězného února v Hradci Králové (1960–78). Další desetiletí byl v angažmá pražských scén (Divadlo Na zábradlí, Divadlo S. K. Neumanna). Od konce 80. let působí jako herec ve svobodném povolání (v Brně spolupracuje s Divadlem Genus a Divadelním souborem J. K. Tyla). Ve filmu účinkuje jen minimálně. Poprve se na plátně objevil jako preclíkář v Kovalově símku Julek (1979). Po menších rolích v komediích Z. Podskalského Trhák (1980) a Křtiny (1981) vytvořil vedlejší úlohu přísného nemocničního lékaře Hartla, u něhož vykonávají praxi dvě studentky zdravotnické školy (T. PokornáS. Nálepková), hrdinky celovečerního debutu Miloše Zábranského Poslední mejdan (1983).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!