V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

OLŠOVSKÝ, Zbyšek

Zbyšek OLŠOVSKÝ vl. jm. Vodička (* 18. 12. 1914 Žirovnice, okres Pelhřimov, † 16. 5. 1986)herec, operetní zpěvák, divadelní režisér a rozhlasový dramatik; bratr herce K. Olšovského. Jako syn div. ředitele Františka Vodičky-Olšovského, v jehož podniku byl nápovědou již v chlapeckých letech a kde po pětiletém tanečním školení u J. Nikolské, Heleny Štěpánkové a Remislava Remislavského vystupoval i jako herec. V letech 1939–49 vystřídal činoherní a operetní angažmá na pražských scénách (Akropolis, U Nováků, Nezávislé divadlo, Velká Opereta, Divadlo v Karlíně, Nové divadlo) a posledních 14 let před odchodem do invalidního důchodu (1963) byl členem Divadla Na Fidlovačce. Herecké zkušenosti před kamerou získal nejprve v rolích studentů (Cesta do hlubin študákovy duše, 1939; Prosím, pane profesore!, 1940) a po dlouhé odmlce se k filmování vrátil zásluhou Václava Kršky, který ho obsadil alespoň do epizodních rolí zřízence (Komedie s Klikou, 1964), tanečního mistra (Poslední růže od Casanovy, 1966) a sluhy (Jarní vody, 1968). Později se ještě objevil ve filmech jako delegát z Plodinové burzy (Dvacátý devátý, 1974) a kostelník Šaňo (Náš dědek Josef, 1976). Autorsky se podílel na nedokončeném filmu Františka Čápa Křižovatka (1947). Jen výjimečně se objevil i na obrazovce: ve filmu Chvíle rozhodnutí (1961) a seriálech Vlak děství a naděje (1985) a Dobrodružství kriminalistiky (1989), který se vysílal až po jeho smrti.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!