V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

OLIČOVÁ, Karla

Karla OLIČOVÁ (* 22. 10. 1915 Praha, † 1975 Praha)herečka. Vnučka pražského policejního ředitele Václava Oliče (1847–1932). Narodila se jako pohrobek, když její otec, důstojník, na začátku 1. světové války padl. Záhy ztratila i matku a dostala se na vychování k otcově sestře, choti pěvce a profesora státní konzervatoře Louise Kadeřábka. S touto rodinou byla v přátelském poměru paní Hana Benešová, manželka pozdějšího prezidenta republiky, v jejíž bedlivé péči byla malá Karla čtyři roky. Studovala francouzské gymnázium v Praze a po ukončení sexty odešla na konzervatoř, aby se věnovala zpěvu. Jednou byla náhodně pozvána do barrandovských film. ateliérů ke zkoušce, při které hlasově i fotogenicky vyhověla, a záhy ji angažovali jako komornou pro film J. M. Krňanského Bezdětná (1935). Návštěvníci kin ji však poprvé zahlédli o necelý měsíc dříve, kdy měl premiéru životopisný snímek J. Svitáka Milan Rastislav Štefánik (1935), v němž ztvárnila malou úlohu italské princezny Juliany de Benzonniové. Po roličce ošetřovatelky v melodramatu M. Friče Ulička v ráji (1936) její kredit u filmařů značně stoupl. Jako záhadná Věra Bilanská, ve skutečnosti však dcera generálního ředitele (F. Černý), vytvořila v Innemannově a Cámarově komedii Tvoje srdce inkognito (1936) ústřední milenecký pár s R. Schránilem v roli mladého bankéře. Její něžný půvab, charakterizovaný oduševnělou tváří jemného profilu s přemýšlivýma očima a velkým čelem, lemovaným tmavými vlasy, výtečně souzněl s portréty křehkých, inteligentních dívek, jejichž lásce však osud příliš nepřeje. Taková byla její turecká princezna Zulika v komedii S. Innemanna Švanda dudák (1937) podle Tylovy hry Strakonický dudák, Máchova milenka Lori Šonková v životopisném portrétu nešťastného básníka Karel Hynek Mácha (1937) režisérky Z. Molas, schovanka aktuára Roubínka (J. Plachta) ve Vávrově adaptaci Jiráskovy novely Filosofská historie (1937). Stěžejní, byť rozsahem nevelkou kreaci představovala postava dcery výbojného maršála (Z. Štěpánek) v Haasově zfilmování Čapkova protiválečného dramatu Bílá nemoc (1937). Následovala již jen jediná role, dcera starosty Sadílka (T. Pištěk) a snoubenka koncipienta Hudce (O. Nový), ve Svitákově adaptaci Štechovy div. komedie Třetí zvonění (1938). Její slibnou hereckou kariéru předčasně ukončila těžká astmatická choroba. Dožila v ústraní, kde jí útěchu skýtala náboženská víra.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!