V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BOŽINOVÁ, Zora

Zora BOŽINOVÁ rozená Dagmar Plesingerová-Božinová (* 29. 1. 1926 Kodaň, Dánsko, † 3. 3. 2012 Praha)  – herečka; dcera významného prvorepublikového diplomata a Masarykova spolupracovníka Miroslava Plesingera-Božinova (1883-1963) a malířky Anny Plesingerové-Božinové. Po absolvování studia herectví na Státní konzervatoři v Praze (1947) a na DAMU (1949) působila patnáct sezon v Krajském oblastním divadle v Hradci Králové. Od roku 1964 byla až do odchodu do důchodu (1986) členkou libereckého Divadla F. X. Šaldy, kde vytvořila řadu charakterních rolí moderního i klasického repertiáru. Hostovala i na pražských scénách (Národní divadlo, Divadlo Komedie, Labyrint). Kinematografický křest si odbyla krýtce po válce jako hotelová pokojská v detektivním dramatu Lavina (1946) a pak epizodkou ve Slavíčkově fantastickém snímku Podobizna (1947). K soustavnější činnosti před kamerou se dostala až od poloviny 60. let v postavách manželek mužských protagonistů, jako Reinkeová (Spalovač mrtvol, 1968), Krausová (Tatínek na neděli, 1971), Turnová (Hřiště, 1975), z nichž si nejspíše diváci vybaví manželku inspektora Drahoty (Kulový blesk, 1978) a matek hlavních hrdinek a hrdinů či jejich kamarádů (Takže ahoj, 1970; Pavlínka, 1974; Druhý tah pěšcem, 1985). Role sopranistky jí čekala ve snímku Touha Sherlocka Holmese (1971). Neminuly ji však ani klíčové ženské úlohy: špionka a vedoucí květinářství Věra Weimannová ve Skalského špionážním dramatu Anděl blažené smrti (1965), MUDr. Marie Nováková v [[HERZ Juraj|Herzově]] psychologickém kriminálním dramatu Znamení Raka (1966) a přísná primářka Moulisová v Tučkově černé komedii Od vraždy jenom krok ke lži (1982). Na obrazovce se objevila v česko-francouzském tv. filmu Tajemství Viléma Storitze (1967). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (2006).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!