V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

OLIAK, Josef

Josef OLIAK (* 5. 11. 1870 Praha, † 3. 11. 1953 Praha)filmový herec. V letech 1925–43 vytvořil ve 23 němých a bezmála 50 zvukových filmech spíše nižší umělecké úrovně epizodní figurky obstarožních pánů, často ve fraku nebo smokingu, s monoklem na oku. V němé éře hrál větší úlohy, první z nich byla postava pana vrchního na zámku v Lamačově němé verzi Jiráskovy Lucerny (1925). Nejčastěji představoval světské i duchovní hodnostáře, úředníky, příslušníky inteligence, ale zvládl i venkovské typy. Byl třeba knězem (Do panského stavu, 1925; Takový je život, 1929; Lucerna, 1938), lékařem (Dobrý voják Švejk, 1926; V cizím revíru, 1934), hrabětem (Babinský, 1926), vládním radou (Chudá holka, 1929), vrchním policejním komisařem (Poslední bohém, 1931), hejtmanem (Dobrý voják Švejk, 1931), advokátem (Psohlavci, 1931), inspektorem zemské školní rady (Před maturitou, 1932), soudcem (Sňatková kancelář, 1932), přednostou poštovního oddělení (Písničkář, 1932) a komorníkem (Jan Výrava, 1937). Jako člen rad a výborů nebo návštěvník a host různých podniků a veřejných akcí se objevil např. v komediích s V. Burianem (Lelíček ve službách Sherlocka Holmese, 1932; Hrdina jedné noci, 1935; Ducháček to zařídí, 1938), s dvojicí VoskovecWerich (Peníze nebo život, 1932; Svět patří nám, 1937) a v dalších hodnotnějších filmech Minulost Jany Kosinové (1940), pohádka máje (1940) a Noční motýl (1941). Proslul i jako zručný hodinář. V celkem tuctu němých a zvukových filmů účinkovala i jeho manželka Marie Oliaková (asi okolo 1875–po 1942?), když debutovala ve zralém věku jako ředitelka penzionu ve Svéhlavičce (1926) a naposled hrála ženu havíře v Městečku na dlani (1942).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!