V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

OLEJNÍČEK, Miroslav

Miroslav OLEJNÍČEK (* 3. 9. 1921 Bílovce nad Svitavou, okres Brno)herec. Absolvoval Státní konzervatoř v Brně (1949) a po dvou sezonách v Městském oblastním divadle Brno byl roku 1951 angažován do Státního divadla v Ostravě, jemuž zachoval věrnost až do penze. K účinkování před kamerou se dostal jen výjimečně, poprvé v anonymní epizodce (Botostroj, 1954). Výrazněji na sebe upozornil druhou úlohou zlodějského družstevníka Kučery, který se po odhalení krádeže masa vystěhuje z obce raději sám, než by čekal na příkaz zásadového předsedy družstva (J. Pántik), v Helgeho vesnickém dramatu Velká samota (1959). Na plátně se objevil ještě v nepatrných roličkách tlustého brigádníka (Lucie, 1963), střelmistra (Začít znova, 1963) a policisty (Bitva o Hedviku, 1972). Nepravidelně se objevil také na obrazovce, mj. v seriálech ostravského studia ČST: Kamenný řád (1975) a Jahody na stéble trávy (1984).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!