V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

OLÁROVÁ, Renata

Renata OLÁROVÁ provdaná Bartošová (* 30. 6. 1932 Praha)herečka. Oba její rodiče byli architekti: otec Oskar Olár (1904–1973, vl. jm. Oehler), matka Elly Olárová, rozená Sonnescheinová (1905–1953). Už na gymnáziu v Ostravě-Přívoze se úspěšně účastnila recitačních soutěží. Z gymnázia přestoupila v sextě na konzervatoř a pak na DAMU, kde vystudovala herectví (1953). Do prvního angažmá nastoupila v Karlovarském oblastním divadle (1953–59), kde hrála např. Lízu v Pygmalionu, Katku ve Zkrocení zlé ženy a Roxanu v Cyranovi z Bergeracu. Po ročním působení v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích se stala členkou plzeňského Divadla J. K. Tyla (1960–68). Její slibnou film. dráhu odstartovala hlavní role řidičky poštovního vozu Heleny Dobiášové, která před svým milým (J. Vala) zatajuje existenci malého synka, v Brynychově snímku Žižkovská romance (1958). Následovaly však už jen dvě menší role ve filmech Útěk ze stínu (1958) a Ta třetí (1968). Roku 1968 odešla se sedmiletým synem do Rakouska, kde byla stálou členkou vídeňského Volkstheateru. Spolu s dalšími českými kolegy-emigranty účinkovala v německém filmu Follow Me/Následuj mě (1989), který natočila mladá režisérka Maria Knilli o osudech českého intelektuála (P. Landovský) po jeho emigraci na Západ. Roku 1989 jí udělil rakouský prezident zlatý čestný řád za zásluhy o Rakousko.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!