V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

OHNESORG, Otto

Otto OHNESORG (* 2. 4. 1911 Praha, † 199?)překladatel a filmový herec. Maturoval na gymnáziu v pražské Křemencově ulici (1929). Překládal z italštiny, zejména div. hry. Pro nakladatelství Orbis opatřil český překlad monografie Federico Fellini (1967) od Angela Solmiho. Přivydělával si účinkováním ve filmu, kde se poprvé mihl jako čert v drdovské pohádce J. Macha Hrátky s čertem (1956). Pravidelnějším návštěvníkem film. ateliérů se však stal až v následujícím desetiletí díky epizodním rolím cikána (Neschovávejte se, když prší, 1962), zřízence (Obžalovaný, 1964), generála (Bláznova kronika, 1964), docenta (Zločin v dívčí škole, 1965), poslíčka z módního salonu (Dáma na kolejích, 1966), hosta na večírku (Dita Saxová, 1967), faráře (Klec pro dva, 1967) a docenta (Přehlídce velím já, 1969). Zřetelněji se tak projevil v postavě kostelníka a ševce Šalamy v provokativní autorské tragikomedii Hlídač (1970), jediném celovečerním filmu Ivana Renče. Obdobnému typu figurek zůstal věrný také v následující normalizační dekádě: farář (Petrolejové lampy, 1971), důstojník (Morgiana, 1972), sluha (Slečna Golem, 1972), trafikant (Maturita za školou, 1973), hráč na niněru (Noc na Karlštejně, 1973), Tachovák (Tři chlapi na cestách, 1973), generál Loeb (Dny zrady, 1973), muž se psem (Motiv pro vraždu, 1974). Filmografii uzavřel jako komorník v koprodukčním česko-jugoslávském historickém snímku Sarajevský atentát (1975).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!