V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

OGOUN, Luboš

Luboš OGOUN vl. jm. Bohumil Ogoun (* 18. 2. 1924 Praha, † 14. 2. 2009 Praha)tanečník, choreograf, režisér a pedagog; manžel tanečnic Danuše Ogounové (* 1929) a Ludmily Ledecké (* 1951). S baletem se začal seznamovat jako student reálky pod vedením Roberta Brauna a Heleny Štěpánkové. Po válce současně se svým prvním tanečním angažmá v Národním divadle (1945–52) studoval v Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy a poté absolvoval choreografii na DAMU (1952). Několik let řídil taneční složky v armádních souborech, pak vedl balet v Plzni (1957–61), kde se začal výrazně projevovat jako choreograf vyhraněného rukopisu. Plně svůj umělecký program rozvinul v brněnském Státním divadle, kde jako choreograf (1961–64, 1968–92) a šéf baletu (1968–70, 1990–91) stanul v čele tzv. nové vlny české choreografie, usilující o důslednou modernizaci našeho tanečního umění, o rozšíření jeho výrazových možností a metaforické působivosti. Jako tanečník těžil ze své sportovní erudice a kariéry výkonného atleta a trenéra čs. družstva gymnastek (a zejména Evy Bosákové). Byl zakladatelem a ředitelem experimentálního Studia Balet Praha (1964–68). Po celou dobu spolupracoval jako choreograf, pohybový režisér a poradce s většinou českých a slov. divadel i televizí (byl autorem několika set choreografií v baletech, operách, operetách, muzikálech, činohrách, v Laterně magice, v ledních revuích i v tv. inscenacích), ale svůj umělecký vklad zanechal také v české kinematografii, kde svými choreografiemi obohatil např. filmy Císařův pekař – Pekařův císař (1951), Komedianti (1953), Smyk (1960), Bláznova kronika (1964), Rozmarné léto (1967), Kulhavý ďábel (1968), 30 panen a Pythagoras (1973), Romance za korunu (1975), Adéla ještě nevečeřela (1977) a Oldřich a Božena (1984). Ve třech filmech se dokonce sám objevil: jako artista v Kadárově a Klosově tendenčním politickém dramatu Únos (1952), baletní mistr a trenér gymnastky Evy (Eva Bosáková) v psychologickém filmu V. Chytilové O něčem jiném (1963) a jako tělocvikář v Hoblově hudební komedii Třicet panen a Pythagoras (1973). Ojedině si zahrál i na obrazovce, např. v inscenaci Šťastný Jim (1969). Profesní zkušenosti zhodnotil při své pedagogické činnosti (na katedře tance VŠMU Bratislava 1986–90) a ve statích publikovaných v domácích i zahraničních odborných periodikách. Získal mj. Prémii Českého literárního fondu (1991), cenu Nadace ČLF za celoživotní tvorbu (1998) a zejména státní vyznamení medaili Za zásluhy III. stupně (2002).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!