V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ODSTRČILOVÁ-SCHMORANZOVÁ, Liběna

Liběna ODSTRČILOVÁ-SCHMORANZOVÁ (* 23. 2. 1890 Olomouc, † 19. 9. 1962 Praha)herečka a loutkoherečka. Hereckou průpravu získala u Marie Hübnerové. Upozornila na sebe jako protagonistka pražského ochotnického spolku Volné sdružení a roku 1911 byla angažována do činoherního souboru Národního divadla v Praze, kde působila až do svého penzionování (1933). Nejprve byla představitelkou citově vroucích dívek, později interpretkou žen životem tvrdě zkoušených a svůj obor rozšířila i o typy moderních intelektuálních žen. Roku 1916 začala svou loutkářskou činnost veřejnými vystoupeními v Tišnově a Prostějově. Později pokračovala v Praze, kde roku 1918 založila a vedla spolek Umělecká loutková scéna, usilující o rozvoj českého loutkářství. Filmografické anály ji připomínají pouze v souvislosti s nedochovaným němým filmem, detektivním dramatem Antonína Fencla Čaroděj (1918), v němž vytvořila hlavní ženskou postavu manželky továrníka Klase (B. Karen).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!