V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ODL, Jan

Jan ODL (* 17. 5. 1939 Jaroměř, † 4. 2. 2004 Ostrava)herec. Ještě než vystudoval herectví na DAMU (1962), začínal jako elév ve Vesnickém divadle. Po krátkých angažmá v pražském Divadle Na Fidlovačce a Městském oblastním divadle Gottwaldov byl od roku 1966 předním členem ostravského Divadla Petra Bezruče, na jehož jevišti zemřel během představení Molièrovy komedie Scapinova šibalství. Před kamerou začínal ještě jako posluchač DAMU v televizi (Kolo štěstí, 1962) a ve filmu. První lekce z film. herectví mu udělil režisér Václav Krška, v jehož pychologickém dramatu Osení (1960) hrál venkovského chlapce Jarku. Epizodní postavy mladíků a studentů (občas spolužáků hlavních hrdinů) vytvořil ve filmech Černá dynastie (1962), Dva z onoho světa (1962), Život bez kytary (1962), Okurkový hrdina (1963), Hlídač dynamitu (1963), Neobyčejná třída (1964) a Happy end (1967). Poté se jako mladík objevil v kriminálce D. Kleina Město nic neví (1975). Před kameru, byť hlavně tu televizní, se pak vrátil až po roce 1989 v tv. filmech (Nález, 1991; Mládí na prodej, 1991; Digitální čas, 1991) a pohádkách (O Nesytovi, 1994; Čerte, drž se svého kopyta, 1998) a epizodkou v komedii D. Kleina Konto separato (1996).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!