V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

OČENÁŠOVÁ, Eva

Eva OČENÁŠOVÁ provdaná Tichá (* 19. 12. 1935 Ostrava-Zábřeh)filmová herečka a novinářka. Vystudovala filologii na FF UK v Praze (1958), pracovala jako redaktorka v Čs. televizi (1959–60) a byla konferenciérkou AUS Víta Nejedlého, Laterny magiky a Čs. státního filmu. První zkušenosti před kamerou získala v absolventských filmech studentů FAMU, např. ve Valáškově příběhu V ulici je starý krám (1955). Diváci v kinech ji mohli poprvé spatřit jako selku v Makovcově historickém dramatu Ztracenci (1956). Svým civilním projevem zaujala v roli těhotné studentky Oliny, jedné z obyvatelek pankráckého činžáku, jejichž osudy přibližuje komorní psychologické drama režisérů Kadára a Klose Tam na konečné (1957). Obdobný typ mladé emancipované ženy Evy, postavené před zásadní životní rozhodnutí, vytvořila ve slov. psychologickém snímku Františka Kudláče Posledný návrat (1958). Menší úlohy současných mladých žen jí svěřili ve svých psychologických dramatech režiséři M. Frič (Dnes naposled, 1958), Miroslav Hubáček (Ošklivá slečna, 1959) a J. Krejčík (Probuzení, 1959). Jako tv. redaktorka si zahrála v hraném dokumentu O. Lipského Cirkus jede (1960). Po třicetileté odmlce se na plátno vrátila v Mášově dramatu Byli jsme to my? (1990) a zahrála si na obrazovce v americkém tv. sérii Mladý Indiana Jones (1992) zčásti natáčeném u nás.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!