V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

OBROVÁ, Božena

Božena OBROVÁ vl. jm. Ríznerová (* 10. 4. 1927 Trenčianska Teplá, okres Trenčín, † 27. 12. 1975 Praha)herečka. Ještě než vystudovala FF UK v Praze (1956), začala hrát ve filmu a na jevišti, kde působila nejprve ve vinohradském Ústředním divadle čs. armády (1952–55) a potom jako konferenciérka v souboru letců Vítězná křídla (1955–58), v Laterně magice (1959–61) a programech ČST. Před kamerou debutovala hlavní rolí demobilizované slov. příslušnice zahraniční armády Eleny Teplanské, jejíž bytové peripetie se spolunájemníkem (J. Pehra) skončí sňatkem obou znesvářených mladých lidí, v satirické komedii Bořivoje Zemana Nevíte o bytě? (1947). Ve slov. komedii Jána Kadára Katka (1950) ztělesnila titulní postavu prostého vesnického děvčete, které přichází pracovat do továrny ve velkém městě, kde vyroste v uvědomělou ženu. Dále vytvořila v několika českých filmech menší úlohy temperamentních mladých žen (Zaostřit, prosím!, 1956; Florián, 1961; Prosím nebudit, 1962) a manželek, ve kterých měla za partnery J. Mareše (Únos, 1952), O. Dědka (Hudba z Marsu, 1955), F. Krůtu (Vánice, 1962) a O. Velena (Tchýně, 1963). Z její tv. tvorby uvádíme aspoň snímky Tchyně (1963), Láska jako trám (1967) a Další, prosím (1967) z cyklu Zločin a trik. Předčasně podlehla zákeřné nemoci, která jí v posledních letech života zabránila pokračovat v umělecké činnosti.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!