V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NOVOTNÝ, Zdeněk

Zdeněk NOVOTNÝ (* 1. 4. 1932 Olomouc)  – operetní herec a operní pěvec. Na přelomu 40. a 50. let hrál a zpíval v operetních a operních souborech oblastních divadel v Opavě, Olomouci, Teplicích a Plzni. Od roku 1957 byl členem AUS Víta Nejedlého. S českým filmem ho spojuje pouze 13 anonymních epizodek: kamaráda (Kde řeky mají slunce, 1961), důstojníků (Kdyby tisíc klarinetů, 1964; Nebeští jezdci, 1968; Sokolovo, 1974), novináře a uvaděče v divadle („Pane, vy jste vdova!“, 1970), pacienta (Pět mužů a jedno srdce, 1971), gestapáků (Skok do tmy, 1964; Klíč, 1971; Svatba bez prstýnku, 1971), Indiána (Lásky mezi kapkami deště, 1979) a feldkuráta (Signum laudis, 1980). Jako pohraničník debutoval v koprodukčním filmu s NDR, dětské komedii Uprchlík (1961), a naposledy se na film. plátně objevil v německém životopisném portrétu Rosa Luxemburgová/Rosa Luxemburg (1986).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!