V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NOVOTNÝ, Jan

Jan NOVOTNÝ (* 25. 9. 1953 Tábor)  – herec. Manžel herečky Markéty Voskové (* 1955), dcery V. Vosky. Vyrůstal v Sezimově Ústí a nejprve vystudoval střední průmyslovou školu. Po vojenské prezenční službě absolvoval studia herectví na DAMU (1979). Se zkušenostmi ze čtyřletého působení na oblastních scénách (Cheb, Hradec Králové) přišel v polovině 80. let do Prahy, kde vystřídal několik angažmá (Divadlo S. K. Neumanna, Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, Divadlo Na zábradlí), než se roku 1993 stal členem činohry Národního divadla (Běsi, Pašije, Lakomec, Škola pomluv, Duše – krajina širá, Sluha dvou pánů). Film ho zatím příliš nevytěžuje, objevil se jen v nevelkých rolích několika snímků (Smrt talentovaného ševce, 1982; Výjimečná situace, 1985; Začátek dlouhého podzimu, 1990; Zkouškové období, 1990). Velkým a vskutku náročným úkolem ho pověřila až debutující režisérka Marta Nováková v baladickém psychologickém dramatu Marta (2006). Svým pronikavým portrétem zasmušilého polochromého vdovce, do jehož bezútěšného života, který vede se svým téměř dospělým synem (V. Štěpánek) na lesní samotě, tragicky zasáhne přítomnost zraněné nepřátelské vojačky (P. Špalková), významně přispěl k umocnění tísnivé atmosféry deziluzivního příběhu z období jakéhosi válečného konfliktu. Do širšího diváckého povědomí však vstoupil už předtím díky tv. obrazovce, kde vytvořil řadu menších i klíčových postav ve filmech a inscenacích (mj. Gobseck, 1985; Muž v pozadí, 1994; Hodina tance a lásky, 2002; Vítězství, 2005; Smyčka, 2007) a seriálech (Dobrodružství kriminalistiky, 1992; Na lavici obžalovaných justice, 1998; Ordinace v růžové zahradě, 2005–06; Místo v životě, 2006; Horákovi, 2006; Vyprávěj, 2009; Expozitura, 2009). Věnuje se též pedagogické činnosti na Pražské konzervatoři.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!