V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BOUŠKA, Václav

Václav BOUŠKA (* 6. 8. 1926 Praha)  – herec. S účinkováním na jevišti začal profesionálně počátkem 50. let v zájezdovém souboru Divadla československé armády, respektive Ústředního divadla československé armády a pak po dvouletém angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích zakotvil roku 1960 v Divadle E. F. Buriana v Praze, kde setrval až do jeho zrušení v roce 1991. Jeho přítomnost ve filmu byla nepravidelná a se značnými odstupy a týkala se pouze epizodních rolí vesměs úředníků a funkcionářů ve snímcích Král Šumavy (1959), Florián (1961), Jak se krade milión (1967), Smuteční slavnost (1969), Televize v Bublicích aneb Bublice v televizi (1974), Konečná stanice (1981),  Atomová katedrála (1984), Kainovo znamení (1989). Zahrál si také ve studentských filmech nejprve vedoucího technického středisla (Lov na kachny, 1981) a pak místo funkcionáře Pána Boha (Štědrý den, 2001). Více prostoru mu tak dala obrazovka, a to zejména v seriálech (30 případů majora Zemana, 1974–79; Nejmladší z rodu Hamrů, 1975; My z konce světa, 1975; Malý pitaval z velkého města, 1996; Gottwald, 1986). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!