V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ANDRLOVÁ, Ivana

Ivana ANDRLOVÁ (* 28. 10. 1960 Vysoké Mýto)  – herečka; bývalá manželka herce I. Vyskočila. Po ukončení základní školy v Chocni (1975) odešla do Prahy, kde absolvovala hudebně-dramatické oddělení na konzervatoři (1982). Jako členka Divadla Jiřího Wolkera (1981–96; respektive od roku 1991 Divadla Na Starém Městě) se uplatnila především v pohádkách (Ostrov pohádek) a i muzikálovém repertoáru (Aprílová holka, Gaudeaumus igitur). V dospívajícím věku zaujala tv. postavami hubatých a temperamentních moderních dívek a princezen v inscenacích (Podnájemníci, 1976; Co je s tebou, Lenko?, 1977; Otec nebo bratr, 1978; Dopis psaný španělsky, 1980; Mezičas, 1981; Příliš mladí na lásku, 1981; Lucie a Marta, 1985; Sardinky aneb Život jedné rodinky, 1986; Polom v bezvětří, 1987), pohádkách (Princové jsou na draka, 1980; Chytrá princezna, 1984; O zrzavé Andule, 1988) a seriálech (30 případů majora Zemana, 1974–79; Dnes v jednom domě, 1980; Dobrá Voda, 1982; Létající Čestmír, 1984; Bambinot, 1984; Sanitka, 1984; Chlapci a chlapi, 1988), které jí otevřely cestu i k film. úlohám podobného typu (Princ a Večernice, 1978; Sólo pro starou dámu, 1978; Monstrum z galaxie Arkana, 1981; Zralé víno, 1981; Za humny je drak, 1982; Vítr v kapse, 1982; Mladé víno, 1986). Zatímco po roce 1989 se jí film nabídky zcela vyhýbají, televize se k ní chová stále vstřícně, zejména pokud jde o účinkování v pohádkách (Víla z jeskyně zla, 1991; Omyl děda Vševěda, 1995; Marie Růžička, 1995; Zázračné meče, 2001) a seriálech (Náhrdelník, 1992; Pra pra pra, 2000; Ordinace v růžové zahradě, 2005; Vyprávěj, 2009), ojediněle také v tv. inscenacích a filmech (Kučírek versus Kučírek, 1991).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!