V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NOVÁKOVÁ, Věra

Věra NOVÁKOVÁ provdaná Preiningerová (* 27. 2. 1930 Praha, † 1. 10. 1996 Zlín)  – herečka. Po absolvování DAMU (1950) studovala rok na moskevském div. učilišti GITIS. Z prvního angažmá v Horáckém divadle Jihlava (1951–54) přešla do Východočeského divadla v Pardubicích (1954–67), aby pak bezmála třicet let obohacovala svým uměním činohru gottwaldovského, respektive zlínského divadla (Viníci bez viny, Smutek sluší Elektře, Srpnová neděle, Stěhování duší, Návštěva staré dámy). Před kamerou sice stála už ve studentském filmu Láska ve třech podobách (1955), po boku V. Ráže, trojrolí panny, studentky a továrníkovy dcery. Ale v celovečerních filmech ji až po dlouhé odmlce čekaly jen drobné role v dětských snímcích gottwaldovského studia Indiáni z Větrova (1979) a Třetí skoba pro Kocoura (1983). Největší příležitost před kamerou pak dostala až v roli hodné vychovatelky Sukové v psychologickém dramatu F. Renče Requiem pro panenku (1991). Na obrazovce si zahrála v adaptaci operety Giroflé-Giroflá (1991).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!