V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NOVÁKOVÁ, Marie

Marie NOVÁKOVÁ provdaná Koptová (* 26. 4. 1924 Praha)  – herečka. Za okupace studovala krátce na dramatickém oddělení Pražské konzervatoře (1941–42) a hrála v pražském Intimním divadle (1943–45). Roku 1945 byla zakládající členkou Realistického divadla, pak působila v Divadle V+W (1947–49), Divadle státního filmu (1949–52), Divadle Na Fidlovačce (1952–63) a nakonec v Hudebním divadle v Karlíně, jemuž zůstala věrná do odchodu do důchodu. Její herecká bilance v české kinematografii činí čtyři nevelké role, z nichž tři vytvořila pod vedením režiséra Karla Steklého: jedna z milenek bankéře Kliky (E. Linkers) v dramatu Kariéra (1948), zpěvačka a klavíristka Bortlíková v přepisu Olbrachtova schematického sociálního románu Anna proletářka (1952) a slečna Lotte ve zfilmování Haškova románu dobrý voják Švejk (1956). Stejný typ postavy představovala úloha slečny bohatého pana Bohouška (S. Beneš) ve Vlčkově dramatu Komedianti (1953) podle Olbrachtova románu Bratr Žak. Nejzávažnější herecký úkol před kamerou, s nímž se zdařile vyrovnala, jí svěřil gruzínský režisér Michail Čiaureli, v jehož válečné fresce Pád Berlína/Paděnije Berlina (1949) vytvořila autentickou postavu nacistické éry, Hitlerovu milenku Evu Braunovou.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!