V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NOVÁK, Vojta

Vojta NOVÁK (* 16. 3. 1886 Praha, † 18. 3. 1966 Praha)  – herec a divadelní režisér; manžel prozaičky a publicistky Mileny Novákové (1888–1970). Divadlu se začal věnovat ochotnicky již během studií na střední škole a FF UK v Praze, kterou navštěvoval do roku 1910. Zároveň se školil v herectví u Richarda Schlaghammera. Roku 1911 spoluzaložil a vedl ve Švandově Intimním divadle na Smíchově tzv. Lyrické divadlo, v němž se začal jako herec, režisér a výtvarník rozsáhleji uplatňovat, až když se roku 1912 tato průbojná scéna přeměnila v tzv. Divadlo Umění. Roku 1914 přijal angažmá v Intimním divadle, kde se v postavení tajemníka a režiséra snažil do repertoáru prosazovat umělecky náročná díla. Na základě dosažených výsledků byl roku 1919 angažován jako režisér do činohry Národního divadla a působil zde až do roku 1955. Nakonec, již sedmdesátiletý, vedl jako ředitel Divadlo Jiřího Wolkera (1955–57). Styl svých hereckých výkonů odvozoval z psychologického realismu, impresionismu a symbolismu, později volil stále klidnější, civilnější formy projevu. S filmováním se seznámil ještě v němém období při natáčení Fenclovy komedie Zlaté srdéčko (1916), kde si zahrál úředníka. Jako představitel činovníků, hodnostářů, pedagogů a autoritativních typů se zavedl i ve zvukovém filmu, kde vytvořil od počátku okupace bezmála 20 epizodních, vedlejších i hlavních postav (často pod vedením M. Friče a Otakara Vávry): profesor dramatické konzervatoře (Jiný vzduch, 1939), dramaturg (Minulost Jany Kosinové, 1940), učitel zpěvu (Advokát chudých, 1941), psychiatr (Hotel Modrá hvězda, 1941), prokurista (Turbina, 1941), hospodský (Velká přehrada, 1942), ředitel pojišťovny (Valentin Dobrotivý, 1942), lékař (Okouzlená, 1942), notář (Přijdu hned, 1942), ředitel divadla (Bláhový sen, 1943), ředitel panských lomů (Skalní plemeno, 1943). Diváci si ho nejlépe vybaví v komedii M. Friče Cesta do hlubin študákovy duše (1939) jako univerzitního profesora doktora Vondráka, u něhož složí na základě malé lsti dlouho odkládanou státní zkoušku přelaskavý a svědomitý profesor přírodopisu Matulka (J. Plachta). V postavě bankéře Antonína Berky ztělesnil přísného otce mladé hrdinky (N. Gollová) Holmanova melodramatického příběhu Rukavička (1941). Po válce hrál nejprve ve filmech Václava Kršky šlechtice (Housle a sen, 1946; Mikoláš Aleš, 1951) a děkana (Měsíc nad řekou, 1953). Ve dvou dílech Vávrovy husitské trilogie Jan Hus (1954) a Proti všem (1957) mu připadly epizodky konšelů, po nichž následovala už jeho poslední film. rolička starého pána v Čedoku v komedii J. Macha Co řekne žena… (1958). Vedle vlastní umělecké tvorby se věnoval organizační činnosti; od roku 1920 stál v čele Organizace českého herectva, později byl po léta předsedou Svazu českého herectva.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!