V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NOVÁK, Rostislav

Rostislav NOVÁK (* 25. 11. 1948 Praha)  – herec; otec herce Rostislava Nováka ml. (* 1979). Po maturitě na gymnáziu na Budějovickém náměstí, kde začínal s malostranskými ochotníky na Baráčnické rychtě, absolvoval herectví na DAMU (1971) a nastoupil první angažmá v Horáckém divadle v Jihlavě, odkud po jedné sezoně přešel do Činoherního studia v Ústí nad Labem. Roku 1974 se stal členem Studia Ypsilon, kde setrval 22 let. Od té doby pokračuje v tradicích kočovného způsobu provozování loutkového divadla a v posledních letech hraje i v pražských divadlech Na Jezerce (Paní plukovníková, Petrolejové lampy) a Ungelt (Jeffreymu je šoufl). Ve filmu se objevuje spíše výjimečně. Hrál např. epizodky svatebčana v Herzově snímku Den pro mou lásku (1976) a milence ve vlaku v komedii V. Chytilové Kalamita (1981) či jednoho z obyvatel města v Herzově podobenství Straka v hrsti (1983, 1988). Zatím největší příležitost mu přinesla úloha nepříliš úspěšného živnostníka a věčného kverulanta Zelenky v hořké satirické komedii Městečko (2003), režijní prvotině herce J. Krause. Velmi ojediněle se uplatňuje v televizi v inscenacích (Vzpurní svědkové, 1983; Hodina klavíru, 2007) a seriálech (Šípková Růženka, 2001; Kriminálka Anděl, 2008). Jeho syn, který je i režisér a performes, ale hlavně zakladatel divadelního projektu La Putyka, se zatím mimo divadla objevuje jen na tv. obrazovce, mj. v řadě seriálů, z nichž nejznámější byla figura Olina Líbala v Rodiných poutech (2005–06), resp. Velmi křehkých vztazích (2007–08).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!