V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NOVÁK, Miloslav

Miloslav NOVÁK (* 15. 2. 1923 Praha)  – herec. Vybaven hereckými zkušenostmi ze zájezdového Vesnického divadla (1951–56) vstoupil na sklonku 50. let do služeb kinematografie, ovšem jen v epizodních rolích novináře (O věcech nadpřirozených, 1958), prodavače jmelí (Hry a sny, 1958), kaprála (Černý prapor, 1958), pobočníka (Zatoulané dělo, 1958), laboranta (Sny na neděli, 1959), herce (Zkouška pokračuje, 1959) a cizokrajného šlechtice v pohádce O medvědu Ondřejovi (1959). V následujících 15 letech se před kamerou objevil ve 25 filmech, byť se znovu v naprosté většině jednalo o epizody pojmenované jen profesí, např. jako úředník gestapa (Pohled do očí, 1961), gestapák (Ohlédnutí, 1968), policajt (Hlídač, 1970; Lupič Legenda, 1972) i tajný policista (Horoucí srdce, 1962), číšník (Bubny, 1964) i vrchní (Čtyři v kruhu, 1967), manžel u soudu (Marie, 1964), voják (Maratón, 1968), cirkusák (Šíleně smutná princezna, 1968), člen redakční rady (Flirt se slečnou Stříbrnou, 1969), karbaník (Kolonie Lanfieri, 1969) i kibic (Psi a lidé, 1971), zákazník (Ženy v ofsajdu, 1971), štamgast (Pan Tau a cesta kolem světa, 1972), diskutér (Milenci v roce jedna, 1973), funkcionář (Zločin v Modré hvězdě, 1973), kozák (Větrné moře, 1973), lékař (Anna, sestra Jany, 1975), werkschutz (Osvobození Prahy, 1976) anebo hraběnčin lokaj (Adéla ještě nevečeřela, 1977). Ve Vávrově historické fresce Dny zrady (1973) ztělesnil rovnou dvě postavy: generála Vobratílka a člena výboru pro obranu republiky Koška. Menší roli Herajna měl v Herzově Petrolejových lampách (1971) a filmografii zakončil jako poslanec Hladký v Traplově tendeční agitce Vítězný lid (1977). Na obrazovce se objevil v epizodách tv. seriálů Pan Tau (1969) a Rozsudek (1971).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!